Links utili

GSS - Unione segheria Alto Adige
www.holz-gss.it

APA - Associazione Artigianato
www.lvh.it

FTI - Centrale termica Dobbiaco-San Candido
www.fti.bz

"Holzportal" dell'Alto Adige
www.holzportal.it